Transportlogistik som säkrar din projektekonomi
Vi säkrar din projektekonomi
STOCKHOLM T. 08 410 516 80 UPPSALA T. 018 430 44 05

Anläggningstransporter

Erfarna och utbildade medarbetare skapar trygghet

Vi på Turebergs har lång erfarenhet av olika slags transporter vilket ger våra kunder en extra trygghet. Med en fordonsflotta och välutbildade medarbetare är allt från tunnelschakter till vanliga anläggnings transporter en del av vår vardag. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Vår fordonsflotta är anpassad för kortare eller längre uppdrag. Exempel på våra fordon:
* Anläggningsbilar av alla förekommande typer
* Semitrailers och bilar med släp
* Lastväxlarfordon 2-4 axliga samt traditionella tippbilar
* Kärror och vagnar beroende av uppdrag

För tunga och långa transporter erbjuder vi även specialfordon som klarar dessa typer av uppdrag

Samordnade transporter
För att bättre utnyttja fordonen i våra logistikkedjor planerar vi varje uppdrag noga för att säkerställa bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan.

Tilläggstjänster

Resurs/Projektplanering

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund till Turebergs.

Arbetsledare på plats

Turebergs kan erbjuda arbetsledare på plats åt dig om du känner att din egen projektorganisation inte hinner med.

Kranbilstjänster

Höglyft upp till 38 meter

Vi har en bred kompetens gällande kranbilstransporter. Med våra kranbilar transporterar vi dagligen bl a bodar, containers och byggmaskiner. Specialtransporter av alla dessa slag är vår vardag, oavsett om det är långt och tungt.

Våra transportledare på vår kundtjänst hjälper dig att reda ut vilken typ av kranbil du behöver när du skall utföra dina lyft. Vi skräddarsyr alltid en transportlösning anpassad för ditt ändamål. Vi har kranbilar mellan 3,5 tm till 90 tm med alla tillbehör som jibb, skopa, vajerspel m.m. Vårt arbetsområde är hela Sverige men med tyngdpunkt Stockholm och Mälardalen.

Våra yrkesstolta och skickliga kranbilschaufförer kan utföra höglyft upp till 38 meter. Vi är behjälpliga vid montering av hissar och kranar, inlyft av byggmaterial och nedlyft av sopslodor m.m.

Tilläggstjänster

Resurs/Projektplanering

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund till Turebergs.

Maskintjänster

En modern maskinpark för kortare och längre engagemang

Samtliga fordon och maskiner uppfyller branschspecifika miljökrav och hanteras av kunniga och erfarna medarbetare. I maskinparken ingår bl a:

* Grävmaskiner
* Schaktmaskiner
* Maskiner för planering
* Maskiner för lastning och lossning
* Dumprar

Vi planerar alltid metodiskt våra uppdrag i samråd med våra uppdragsgivare. Detta för att i logistik-kedjan bättre utnyttja fordonen, säkerställa bästa ekonomi och minska miljöpåverkan. Vi utför vid behov även maskinförflyttningar och maskintransporter.

Tilläggstjänster

Resurs/Projektplanering

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund till Turebergs.

Arbetsledare på plats

Turebergs kan erbjuda arbetsledare på plats åt dig om du känner att din egen projektorganisation inte hinner med.


TMA

Turebergs förfogar över flera TMA reden på lastväxlarram

En TMA-bil är en lastbil med monterad krockudde, det är mer eller mindre ett krav för att man skall få jobba på vägarna. Det är till för att minimera olyckorna på vägarbetena och för att skydda manskapet.

15 april 2013 utökades förbudet att bärga fordon utan skydd av TMA till att gälla E4, E18 och E20 i Stockholms och Uppsala län samt väg 73 och väg 222.

Tidigare gällde arbetsmiljö-verkets beslut från den 2 april 2012 att det är förbjudet att bärga fordon på E4:an inom Stockholms län utan skydd av TMA.

Vi förfogar över ett flertal TMA reden på lastväxlarram.

Truck Mounted Attenuator (TMA)

TMA är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten, i vardagligt tal kallat "kuddbil". Skyddet består av ett deformationsblock som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil och som kör efter ett intermittent vägarbete, till exempel vid slåtter av vägrenen, eller står uppställt vid ett kortare fast vägarbete som till exempel beläggnings-, räckesoch belysningsarbeten.

Logistiktjänster

Med marknadens modernaste och största fordonspark

Turebergs hanterar dagligen stora flöden av material från byggarbetsplatser, infrastrukturprojekt och markanläggningsarbeten. Transporterna utförs med en av marknadens modernaste och största fordonsparker. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap om transportlogistik i infrastrukturprojekt, ser vi till at våra kunder kan bedriva en effektiv verksamhet.

Vår kunniga och välutbildade transportpersonal tar hand om allt material i rätt tid och transporterar till rätt plats där det processas och förbereds för att återanvändas. Våra transportresurser används optimalt vilket innebär att vi alltid kan erbjuda en attraktiv prissättning.

Turebergs är en samarbetspartner som erbjuder en helhetslösning. Oavsett om det rör sig om en enkel maskintransport eller en hel bodetablering så löser vi logistiken runt hela etableringsförfarandet.

Tilläggstjänster

Resurs/Projektplanering

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund till Turebergs.

Resurs/Projektplanering

Resurs/Projektplanering

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprättande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera en väl utarbetad plan för projektets genomförande.

Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund till Turebergs.

Arbetsledare på plats

Arbetsledare på plats

Turebergs kan erbjuda arbetsledare på plats åt dig om du känner att din egen projektorganisation inte hinner med.

Miljöstation

Effektiv och säker hantering av farligt avfall

Med miljöstationen SÄKRA TURE kan Turebergs hjälpa dig att ta hand om farligt avfall som t ex sprayburkar, limtuber, lysrör, lågenergilampor, färger, lösningsmedel, oljerester, kemikalierester, batterier, bilbatterier samt elektronikprodukter.

Vi återvinner avfallet på ett garanterat miljöriktigt sätt och ser till att så mycket som möjligt kan återvinnas.

INGÅR I TJÄNSTEN SÄKRA TURE

Med SÄKRA TURE ingår tömning och borttransport av ditt farliga avfall. Du får även transportdokument och tömningsrapport med statistik till din egenkontroll, för myndighetsrapportering och eventuella miljöstyrningssystem.

Tilläggstjänster

Utöver de tjänster som ingår i miljöstation SÄKRA TURE finns följande tillval:

• Hämtning och omhändertagande av avfallet.

• Utbildning om farligt avfall och farligt gods

• Säkerhetsrådgivning

• Städning av miljöstation

• Transportlösningar

SKÅPET BESTÅR AV

• Kärl för flytande vätskor, målarfärg

• Plastboxar för elavfall

• Metallfat för farligt avfall såsom kemikalierester

• Svetsade öglor på yttersidan för flytt med kranbil.

FORMAT

Bredd: 2000 mm Höjd: 2900 mm Djup: 2000 mmFÖR MER INFORMATION Michael Zahn, Key Account Manager T: 070-925 97 09 E: michael.zahn@turebergs.se

Containers & storsäckar

Containers för avfallshantering

Containers – liftdumpers och lastväxlare – bidrar till en rationell och ekonomisk hantering av avfall. Turebergs containers finns i flera storlekar och utföranden; stängda, öppna, stora och små – från 5 kbm till 30 kbm. Det gör det enkelt för våra kunder att samla in och sortera avfall även vid stora kvantiteter

Storsäckar

Storsäckar Turebergs storsäckar är ett kostnadseffektivt sätt att samla ihop och bli av med sitt avfall. Smidiga att använda och underlättar avfallssortering på plats eller då utrymmet begränsar användningen av containers. Säckarna finns i flera storlekar. På samma utrymme som en container kräver, kan du i säckarna sortera upp till sex olika materialslag. Avfallssortering i storsäckar är därför ofta ett rationellt och miljövänligt alternativ till containers. Våra avtalskunder får gratis utkörning av storsäckar.

Beställ Container & Storsäck

Beställ leverans, tömning och hämtning av containers och storsäckar.
Fields marked with an * are required

Ny kund? Klicka här >>

Platsen där containers ska stå/står

Kontaktperson på plats

Fields marked with an * are required

Ny kund? Klicka här >>

Platsen där containers ska stå/står

Kontaktperson på plats

FÖR MER INFORMATION Michael Zahn, Key Account Manager T: 070-925 97 09 E: michael.zahn@turebergs.se

Drift & Underhåll

Underhåll av vägar, gator - året runt

Vi utför sopning, plogning, saltning, sandning och dammbindning. För dammbindning använder vi ekologisk miljöanpassade metoder såsom Dustex och sandupptagning