Transportlogistik som säkrar din projektekonomi
Vi säkrar din projektekonomi
STOCKHOLM T. 08 410 516 80 UPPSALA T. 018 430 44 05

Author Archive

Nu sjösätter Turebergs 6 nya dragbilar

2016-09-16

Nu kör vi igång med sex stycken nya dragbilar av märket MAN med trailer, för infrastrukturjobb i Stockholm och dess närområden.

Nya avtal – med ett totalt ordervärde på drygt 120 miljoner kronor

2016-09-15

Under 2016 har Turebergs Recycling nu slutit flera nya avtal. Man har nytt avtal med:

Fortum, som innebär att TR nu tar hand om all bottenaska från Högdalenverket ca 115.000 ton per år.

Dåva Deponi & Avfallscenter i Umeå, gällande slaggsortering.

E.on värme gällande Avfallstransporter från Örebro Kommun.

Nyköpings kommun gällande avfallstransporter till Tekniska Verken i Linköping.

Transporterna av avfall innebär även att Turebergs Recycling utnyttjar Turebergs smarta logistiksystem för returtransporter av förbränningsrester från Tekniska Verken till sluttäckningsprojekt.

Turebergs Recycling innehar högsta kreditvärdighet AAA

2016-09-14

Vi är stolta över att vi fortsatt som endast 3 % av Sveriges Aktiebolag innehar högsta kreditvärdighet AAA.

Turebergs Recycling har nu högsta kreditvärdighet ett aktiebolag kan få: AAA. Detta bl a att vi idag kan uppvisa nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Detta stärker oss och visar att vi gör rätt saker både internt som externt.

Nya avtal med ett ordervärde på drygt 100 miljoner kr för affärsområdet Recycling.

2015-03-25

Redan första kvartalet 2015 har affärsområdet Recycling tagit hem avtal för drygt 100 miljoner kr i ordervärde. Vi är stolta över det förtroende Turebergs har fått i dessa nya avtal som gäller omhändertagande av ask och slaggprodukter, restprodukter från vattenverk samt transporter av avfall.

Avtal har skrivits med AB Fortum, Mälarenergi Västerås, E.ON Värme Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Stockholm Vatten, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö samt Käppalaförbundet. Samtliga avtal är fleråriga.

En viktig anledning till att vi fått hem dessa uppdrag är att vi kan erbjuda helhetslösningar med flera specialistområden som samverkar: transporter, behandling och avsättning av restmaterial till deponitäckningsprojekt.

För mer information kontakta Göran Sand / 070 – 925 64 10 / goran.sand@turebergs.se

Lastväxlare Öppen 30m3

2014-12-15

Lastväxlare Täckt 20m3

2014-12-15

Lastväxlare Öppen 20m3

2014-12-15

Lastväxlare Flak 15m3

2014-12-15

Liftdumper Flak 10m3

2014-12-15

Liftdumper Täckt 10m3

2014-12-15