Nya avtal – med ett totalt ordervärde på drygt 120 miljoner kronor

2016-09-15

Under 2016 har Turebergs Recycling nu slutit flera nya avtal. Man har nytt avtal med:

Fortum, som innebär att TR nu tar hand om all bottenaska från Högdalenverket ca 115.000 ton per år.

Dåva Deponi & Avfallscenter i Umeå, gällande slaggsortering.

E.on värme gällande Avfallstransporter från Örebro Kommun.

Nyköpings kommun gällande avfallstransporter till Tekniska Verken i Linköping.

Transporterna av avfall innebär även att Turebergs Recycling utnyttjar Turebergs smarta logistiksystem för returtransporter av förbränningsrester från Tekniska Verken till sluttäckningsprojekt.