Nyheter

Turebergs och Ragn-Sells utökar samarbetet gällande containertransporter I Göteborgsområdet.

8 januari, 2018

Som ett led i att stärka sin fokus på att hantera och omsätta material har Ragn-Sells valt att ta in Turebergs Transport som leverantör av transporttjänster i Alingsås, Göteborg och Kungsbacka.

 

-Vi är stolta och glada att få utökat förtroende av Ragn-Sels och detta ger Turebergs en fantastisk möjlighet att stärka samarbetet med Ragn-Sells och att börja växa i andra geografier än vi hittills varit aktiva i, säger Andreas Nilsson, Affärsområdeschef på Turebergs.

 

Turebergs utför idag uppdrag åt Ragn-Sells i Östergötland samt att fyra ekipage idag utför fjärrtransporter åt Ragn-Sells.

 

-Vi är nöjda med det samarbete vi har idag och ser fram emot att utöka detta ytterligare inom containerverksamheten i Göteborgsområdet.

Detta ger oss möjligheter till att fortsätta effektivisera och utveckla våra verksamheter, säger Peter Johansson, Marknadsområdeschef på Ragn-Sells.

 

Uppdraget startar 1 februari 2018 och sysselsätter ca 20 personer i regionen.

Turebergs bil Ragn-Sells containers

Leverans av nya Schaktbilar

5 september, 2017

Nyleverans av små, smidiga och lasttåliga Schaktbilar. Med en lastvikt på 15,9 ton är dessa nytillskott en bra tillökning till vagnparken.

Turebergs stöttar kampen mot barncancer – gör du?

20 februari, 2017

Lördag den 25/2 arrangerar Järfälla Hockey Club enkronasmatchen i samarbete med Barncancerfonden. Företag / privatperson kan gå in och skänka 1 krona /åskådare. Det kommer även finnas bössor i hallen där man kan skänka valfritt belopp. Vill du vara med och bidra är du varmt välkommen att kontakta JHC-A-lag på jhcalag@hotmail.com Varmt välkomna.

Järfälla Hockey Club tar emot Sudrets HC kl.16.00 i Järfälla Ishall i sin fortsatta resa för att gå upp i division 2.

 

Turebergs är med och skänker 1 krona / åskådare till Barncancerfonden.

 

Gå in på Järfälla Hockey Clubs hemsida för mer info.

md_image1__00A_

Pågående Schakt- och Anläggningsarbeten

30 december, 2016

Nedan följer ett axplock av våra pågående schakt- och anläggningsarbeten:

 

  • I Rosenlundsparken, mitt på Södermalm, uppför NCC bostadshus. Turebergs finns på plats med miljöklassade maskiner och lastbilar för att losshålla ca 16 000mᶟ berg samt schakta bort miljöfarliga massor. Arbetet pågår i tre etapper och är nu inne på etapp 2 & 3.

 

  • AB Frijo utför en miljösanering i Sundbyberg omfattande 25 000mᶟ massor.

 

  • På Lidingö, Käppalaverket lastar och fraktar Turebergs bort 20 000mᶟ berg åt NCC.

 

  • I Hägernäs utför vi en jordschakt på 8 000mᶟ samt levererar 5 000mᶟ material åt Markax.

 

  • Veidekke bygger bostäder i Kallhällsparken. Där kör Turebergs bort 8 000mᶟ jordschakt

 

Vill du veta mer om våra tjänster, kontakta oss.

Daniel Lindberg, Entreprenader

070-991 04 03

daniel.lindberg@turebergs.se


Tommy Snickars, Kalkyl & Offerter
070-991 04 08
tommy.snickars@turebergs.se

schakttrailer

FORTUM köper Turebergs Recycling

Fr.o.m. 2016-12-21 har Fortum köpt Turebergs Recycling AB av Turebergs Åkeri AB.

 

Vi är mycket nöjda med förvärvet av Turebergs Recycling, vilket stärker vår beslutade strategi att gå in i materialåtervinningsaffärer. Utnyttjande av avfallsförbränning i sin helhet, inklusive metallseparation, är i linje med vår vision ”För en renare värld” eftersom det hjälper till att spara naturresurser och minska koldioxidutsläppen. Förvärvet av Ekokem var vårt första stora steg in i cirkulära ekonomiaffärer och vi räknar med att fortsätta vår tillväxt när attraktiva möjligheter uppstår både inom våra befintliga hemmamarknader samt inom nya geografiska områden, säger Markus Rauramo, chef för divisionen City Solution, Fortum.

 

I samband med köpet skrevs ett avtal mellan Fortum och Turebergs som innebär att Turebergs fortsätter hantera de transporter vi idag utför åt Turebergs Recycling AB.

Detta ger oss stor möjlighet att fortsätta utveckla Turebergs samt stora möjligheter att bredda våra leveranser av transportlösningar åt Fortum.

 

-Vi välkomnar Fortum som ny ägare av vårt dotterbolag Turebergs Recycling, som har lång erfarenhet inom behandling och återvinning av bottenaskor från förbränning. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och vi ser fram emot att följa företagets fortsatta framgångar, säger Daniel Bergholtz, ägare av Turebergs Åkeri AB.

 

Vi önskar Fortum och Turebergs Recycling en spännande och utvecklande resa och ser fram mot fortsatt gott samarbete.

 

Mer information finns att läsa på: www.fortum.se

tr-fortum

Turebergs levererar åt Skanska Asfalt & Betong även 2017

Efter två lyckade säsonger där Turebergs levererat asfalt samt skött flyttar av Skanska Asfalt & Betongs maskiner i Stockholmsregionen har Skanska och Turebergs överenskommit om en fortsättning av transportavtalet även för år 2017.

 

-Turebergs håller hög leveranssäkerhet och tar ansvar för att leverera det man lovat, säger Patrik Gellerstedt, affärsområdeschef på Skanska Asfalt & Betong.

Även vi på Turebergs är nöjda med det fortsatta samarbetet.

 

-Vi har ett bra arbetssätt med engagerade chaufförer, personal och åkare som möjliggör för oss att hålla hög kvalité och hög säkerhet. Detta kommer vi fortsätta med under 2017, säger Andreas Nilsson, asfaltsansvarig  på Turebergs.

turebergs-asfaltsekipage

Väg 267, Rotebroleden och trafikplatserna Stäket och Rotebro

Trafikverket bygger om väg 267, Rotebroleden, och de båda trafikplatserna Stäket vid E18 och Rotebro vid E4. Syftet är att öka framkomlig-heten och att höja trafiksäkerheten för alla motor-, cykel- och gångtrafikanter.

Vägen kommer att breddas till två körfält i vardera åkriktning. Vi gör även åtgärder så att människor och djur lättare kan röra sig fritt i naturen och ta sig över vägen på ett säkert sätt. Bland annat bygger vi ny gång-och cykelväg samt ny gångbro, viltpassager för stora och små djur, nya bullerskydd och nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna.

Habau har anlitat Turebergs att hjälpa till med maskintjänster, schaktning, transporter samt leverans av material under en tidsperiod på tre år.

Fakta om befintliga Rotebroleden

Vägen är cirka sex kilometer lång och sträcker sig mellan trafikplats Stäket i väster och trafikplats Rotebro i öster. Vägen är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 norr om Stockholm. Vägen är hårt trafikerad och säkerhet såväl som miljö behöver förbättras.

Vägen går rakt igenom Järvakilen som är ett av Stockholms större sammanhängande grönområde. Vägen är ett hinder för ett aktivt friluftsliv för människor då den är svår att ta sig över. I området finns det även älgar, rådjur och en rad andra djur som också behöver ges möjlighet att kunna röra sig friare mellan de olika delarna av Järvakilen.

 

Mer information finns hos Trafikverket på www.trafikverket.se

Bilder från bygget finns på www.trafikverket.se

 

 

viltpassage-rotebroleden

Nu sjösätter Turebergs 6 nya dragbilar

16 september, 2016

Nu kör vi igång med sex stycken nya dragbilar av märket MAN med trailer, för infrastrukturjobb i Stockholm och dess närområden.

man

Nya avtal – med ett totalt ordervärde på drygt 120 miljoner kronor

15 september, 2016

Under 2016 har Turebergs Recycling nu slutit flera nya avtal. Man har nytt avtal med:

Fortum, som innebär att TR nu tar hand om all bottenaska från Högdalenverket ca 115.000 ton per år.

Dåva Deponi & Avfallscenter i Umeå, gällande slaggsortering.

E.on värme gällande Avfallstransporter från Örebro Kommun.

Nyköpings kommun gällande avfallstransporter till Tekniska Verken i Linköping.

Transporterna av avfall innebär även att Turebergs Recycling utnyttjar Turebergs smarta logistiksystem för returtransporter av förbränningsrester från Tekniska Verken till sluttäckningsprojekt.

askoslagg

Turebergs Recycling innehar högsta kreditvärdighet AAA

14 september, 2016

Vi är stolta över att vi fortsatt som endast 3 % av Sveriges Aktiebolag innehar högsta kreditvärdighet AAA.

Turebergs Recycling har nu högsta kreditvärdighet ett aktiebolag kan få: AAA. Detta bl a att vi idag kan uppvisa nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Detta stärker oss och visar att vi gör rätt saker både internt som externt.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.