Transportlogistik som säkrar din projektekonomi
Vi säkrar din projektekonomi
STOCKHOLM T. 08 410 516 80 UPPSALA T. 018 430 44 05

Om oss

Transportlogistik som säkrar projektekonomin

Turebergs hanterar dagligen stora flöden av material från byggarbetsplatser, infrastrukturprojekt och markanläggningsarbeten i Stockholms- och Mälardalsregionen, som bl a grus och schaktmassor, tungtransporter och olika former av returmaterial.

Alla transporter koordineras logistiskt av en erfaren transportledning på våra kundtjänster i Stockholm och Uppsala. Transporterna utförs med en av marknadens modernaste och största fordonsparker.

Uppdragen planeras alltid metodiskt i samråd med våra uppdragsgivare. Detta för att i logistikkedjan på bästa sätt utnyttja aktuella fordon, säkerställa bästa projektekonomin och samtidigt följa miljölagar och -direktiv.

Så oavsett om det rör sig om en enkel maskintransport eller totalentreprenader inom mark, anläggning och infrastrukturprojekt så löser vi transportlogistiken.

För vem vi skapar värde?
Våra främsta uppdragsgivare är byggbolag som bl a PEAB, SKANSKA, NCC och offentliga beställare som kommuner och kommunbolag.

Hälso-, miljö- och säkerhetsarbete
•Vi är ISO certifierade enligt ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet
•Implementation av Arbetsmiljöcertifiering OHSAS18001 pågår
•Maskin- och fordonsparken har senaste miljöklass: Euro6bilar och entreprenadmaskiner STEG 4
•Samtliga företag i tjänstekoncernen Turebergs är ID06 anslutna.

TUREBERGS VÄRDEGRUND

KUNDFOKUS

Vi överträffar kundens förväntningar

ENKELHET

Vi gör det enkelt att köpa våra tjänster och att samarbeta med oss

INNOVATION

Vi arbetar ständigt med förbättringar inom alla våra verksamhetsområden

ALLAS LIKA VÄRDE

Alla människor är lika mycket värda,detta oavsett ursprung, kön eller läggning
All vår transportpersonal har genomgått utbildningarna:

● Arbete på väg
● Säkerhet på väg
● Hjälp på väg
● HLR
● Farligt gods