Nytt uppdrag

2013-10-11

Vi har fått förtroendet av PEAB drift och underhåll att driftsätta tre fordonsenheter vid deras vinterunderhåll inom driftområdet Södra Roslagen.