Turebergs nya miljösmarta kranbil

2014-05-09

På mässan Logistik & Transport, visade Volvo Trucks Center en kranbil som arbetar utan utsläpp
och med låg ljudnivå. Den nya smarta kranbilen, kallad ePTO (electric Power Take-Off) är byggd
på en Volvo FM och har beställts av Turebergs som också varit med i utvecklingsarbetet.

På Turebergs tror vi starkt på konceptet. Då vi arbetar hårt för att göra vår verksamhet så
miljömässigt hållbar som möjligt söker vi hela tiden efter lösningar med bra arbetsmiljö och
miljöprestanda.

”Vi har till exempel ett jobb åt Stockholms Hamn där det handlar mycket om att ”skopa grus”. Att
kunna göra det utan att motorn är igång kommer att innebära att omgivningen knappt märker att
arbetet utförs” säger Daniel Bergholtz, Turebergs vd.

Fakta om kranarbete med ePTO:
• 0% avgaser (koldioxid, kväveoxider och partiklar)
• 40% lägre bullernivå
• 60-70% mindre energiåtgång
• 60% lägre driftskostnader

Läs mer om Turebergs miljösmarta kranbil på nyhetsmagasinet MASKINNYTT och på VOLVO
TRUCKS CENTER

Vill du har mer information kan du kontakta Mikael Nyberg, försäljnings/marknadschef på
Turebergs. Tel 070 – 925 64 48, E-post: mikael.nyberg@turebergs.se