Turebergs köper in sig i Dammarsberg Entreprenad AB

2018-06-29

Turebergs köper in sig i Dammarsberg Entreprenad AB

Dammarsberg Entreprenad har de senaste åren haft en stark utveckling där efterfrågan från kunder och beställare inneburit både fler genomförda projekt och även större genomförda projekt. Marknaden för Dammarsbergs tjänster inom främst markarbeten avseende ledningsföreläggande av elkablar, fjärrvärme och bredband/fiber, bedöms växa i takt med att Stockholm/Mälardalen får utökad inflyttning samt behovet av utbyte- och underhåll av befintligt infrastruktur är och kommer att vara stort inom en överskådlig framtid.

 

För att fortsätta vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare gör Dammarsberg nu en framtidssatsning genom att låta Turebergskoncernen bli delägare till 49 %. Verksamheten i Dammarsbergs kommer fortsätta precis som tidigare, några förändringar i den operativa verksamheten eller ledningen kommer ej att genomföras. Däremot bedöms Turebergs kunna bistå med kompetens, kapital och resurser för att tillsammans med befintliga ägare och personal säkerställa att Dammarsberg även i framtiden är det självklara valet för både kunder, leverantörer  och anställda.

 

Om Dammarsberg

Dammarsberg Entreprenad AB grundades 1970 och är verksamma inom markledningsarbeten samt andra typer av mark- och anläggningstjänster. Bolaget omsätter ca 150 Mkr och har drygt 30 anställda.

 

Om Turebergs

Turebergskoncernen grundades 2006 och är verksamma inom transporter, maskinförmedling, avfallshantering, drift- och vägunderhåll samt markanläggningsarbeten. Koncernen omsätter ca 650 Mkr och har ca 185 anställda.

 

För mer information

Jesper Hagstedt, Vice Koncernchef Turebergs, tfn 076-000 24 55,
mail: jesper.hagstedt@turebergs.se

 

Stefan Jargéus, VD Dammarsbergs Entreprenad AB, tfn 073-333 89 10,
mail: stefan.jargeus@dammarsberg.se

 

Björn Westman, Ordförande Dammarsberg Entreprenad AB, tfn 073-333 89 11,
mail: bjorn.westman@dammarsberg.se