TRANSPORTER AVFALLSHANTERING DRIFT&UNDERHÅLL MARKENTREPRENAD MASKINFÖRMEDLING

Containers

Turebergs containers finns i flera storlekar och utföranden; stängda, öppna, stora och små – från 5 kbm till 30 kbm. Sortimentet gör det enkelt för våra kunder att samla in och sortera avfall även vid stora kvantiteter. Vid behov kan vi dekalisera utvalda lastbärare och ta fram kundanpassade dekaler.

ÖPPEN LIFTDUMPER 10m3

Perfekt container för trånga utrymmen där säckar inte går att använda.
Bredd: 1,7 meter Längd: 3,95 meter Höjd: 1,78 meter Maxlast: 5 ton.

TÄCKT LIFTDUMPER 10m3

Används vid trånga utrymmen då container måste förslutas och låsas.
Bredd: 1,9 meter Längd: 3,70 meter Höjd: 1,9 meter Maxlast: 5 ton.

ÖPPEN LASTVÄXLARE 18m3

Används vid rivning, förrådstömning, när man vill kunna kasta material direkt i container, vilket är möjligt med denna modell då kanterna är låga samtidigt som lastvolymen är maximal.
Bredd: 2,42 meter Längd: 6,0 meter Höjd: 1,6 meter Maxlast: 8 ton.

ÖPPEN LASTVÄXLARE 30 m3

Används bl a vid större rivningar, tömningar av förråd, gårdsstädningar.
Bredd: 2,42 meter Längd: 6,0 meter Höjd: 2,3 meter Maxlast: 8 ton.

TÄCKT LASTVÄXLARE 25 m3

Används då container måste förslutas och låsas.
Bredd: 2,42 meter Längd: 6,0 meter Höjd: 2,5 meter Maxlast: 8 ton.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU HYR CONTAINER

• Vägens bredd ska vara minst 2,70 meter.
• Fritt 10-15 meter framför containerplats.
• Vägen ska klara en tung lastbil.
• Flytande vätskor får ej slängas i container.
• Fyll aldrig på över kanten på containern, avfallet får inte överskrida 10 cm ovanför lemmar.

Storsäckar

Storsäckar, enkla att placera ut, byta och hämta

Turebergs storsäckar är smidiga att använda och underlättar avfallssortering på plats eller då utrymmet begränsar användningen av containers. Säckarna finns i flera storlekar. Du kan krana en storsäck förbi i trånga utrymmen eller lyfta över hinder som t ex staket. På samma utrymme som en container kräver, kan du med säckar sortera upp till sex olika materialslag.

PIRRSÄCK

Kan med fördel användas vid trånga ytor inne i fastigheter. Säcken har stroppar att fästa på pirra för smidig transport i t ex små hissar
Bredd: 45cm Längd: 45cm Höjd: 80cm Maxvikt: 250kg.

LARGE

Används oftast till fyllning och icke skrymmande material. Har väl tilltagna mått, enkel att försluta och kan bära mycket tack vare tåligt material.
Bredd: 90cm Längd: 90cm Höjd: 100cm Maxvikt: 1500kg.

XL

Vår absolut största byggsäck. Bra för stora skrymmande material som bl a stora skivor. Säcken kan förslutas.
Bredd: 90cm Längd: 190cm Höjd: 100cm Maxvikt: 1200kg.

Kärlsäck 660 L

I trånga utrymmen slipper du släpa och bära med kärlsäcken som enkelt kan ligga i kärlet utrustat med hjul.
Bredd: 45cm Längd: 45cm Höjd: 80cm Maxvikt: 250kg.

Kärl

Kärl ska du använda när du behöver samla upp mindre mängder avfall eller vid trängre utrymmen.

240L kärl

240 liters kärl med lock. Används ofta vid evenemang och vid trängre utrymmen.
Bredd: 58 cm Djup: 77 cm Höjd: 120 cm Maxlast: 110 kg.

660L kärl

660 liters kärl med hjul och lock. Kan kompletteras med vår kärlsäck. Vanlig på byggen.
Bredd: 127 cm Djup: 77 cm Höjd: 120 cm Maxlast: 300 kg.

BM SLODA 3m3

För intern hantering på byggen etc.
Bredd: 2135 cm Djup: 1720 cm Höjd: 1305 cm Maxlast: 800 kg.

Bygg 8 med lyftöglor

Smidig vid trånga utrymmen då den lyftas ut med kran.
Bredd: 1,7 meter Längd: 3,95 meter Höjd: 1,78 meter Maxlast: 5 ton.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU HYR CONTAINER

• Vägens bredd ska vara minst 2,70 meter.
• Fritt 10-15 meter framför containerplats.
• Vägen ska klara en tung lastbil.
• Flytande vätskor får ej slängas i container.
• Fyll aldrig på över kanten på containern, avfallet får inte överskrida 10 cm ovanför lemmar.

Farligt avfall

Effektiv och säker hantering av farligt avfall

Miljöstationen SÄKRA TURE hjälper dig att ta hand om farligt avfall som t ex sprayburkar, limtuber, lysrör, lågenergilampor, färger, lösningsmedel, oljerester, kemikalierester, batterier, bilbatterier samt elektronikprodukter.

INGÅR I SÄKRA TURE

Med SÄKRA TURE ingår tömning och borttransport av ditt farliga avfall. Du får även transportdokument och tömningsrapport med statistik till din egenkontroll, för myndighetsrapportering och eventuella miljöstyrningssystem.

TILLVAL

Utöver de tjänster som ingår i miljöstation SÄKRA TURE finns följande tillval:

• Hämtning och omhändertagande av avfallet.
• Utbildning om farligt avfall och farligt gods
• Säkerhetsrådgivning
• Städning av miljöstation
• Transportlösningar

SKÅPET BESTÅR AV

• Kärl för flytande vätskor, målarfärg
• Plastboxar för elavfall
• Metallfat för farligt avfall såsom kemikalierester
• Svetsade öglor på yttersidan för flytt med kranbil.
Bredd: 2000 mm Höjd: 2900 mm Djup: 2000 mm.

OM FARLIGT AVFALLT

Lysrörsbehållare?

Tillval vid våta, blöta avfall

Fraktionsdekaler

Vi har vattenavvisande självhäftande fraktionsdekaler som underlättar vid alla former av sortering. Med rätt uppmärkning på t ex containers och kärl hamnar returmaterial, avfall på rätt plats redan från början. Det spar tid för alla medarbetare. Finns i två olika format och storlekar.

Liggande dekaler 650 x 250 mm

Stående dekaler 210 x 297 mm