TRANSPORTER AVFALLSHANTERING DRIFT&UNDERHÅLL MARKENTREPRENAD MASKINFÖRMEDLING
Markentreprenader Utemiljöer Husgrunder

Mark- och anläggningsentreprenader

Markarbete vid byggprojekt

Vi utför all form av markarbete vid byggprojekt. Bl a:

• Schaktning
• Grävning
• Sprängning
• Stenssättning
• Asfaltering

TILLVALSTJÄNST

RESURS-, PROJEKTPLANERING

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande. Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund.

TILLVALSTJÄNST

ARBETSLEDARE PÅ PLATS

Turebergs kan även erbjuda arbetsledare på plats åt dig när din egen projektorganisation inte hinner med.

Utveckling och förvaltning av utemiljöer

Utveckling av både offentliga och privata miljöer

Vi kan både utveckla och förvalta utemiljöer i både offentlig och privat miljö. Vi tillhandahåller bl a:

• Utveckling av vägar, uppfarter
• Stensättning: gångar, trappor, murar, uteplatser
• Utveckling byggnation av lek & idrottsplatser
• Anläggning av grönområden
• Parkförvaltning
• Väg-, gatuförvaltning
• Asfaltering

TILLVALSTJÄNST

RESURS-, PROJEKTPLANERING

Som en del av vårt tjänsteutbud erbjuder vi upprätande av en resurs- och tidsplan för just ditt projekt. Det innebär att vi alltid kan presentera välutarbetad plan för projektets genomförande. Alla kalkyler som görs baseras på den långa erfarenhet av olika maskin- och transporttjänster som vi kan tillhandahålla. Det innebär att vi enkelt kan visa och förklara hur projektet ska genomföras samt eventuella avvikelser kan redovisas. Vi är med på startmöten, veckomöten och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en god projektekonomi för er som kund.

TILLVALSTJÄNST

ARBETSLEDARE PÅ PLATS

Turebergs kan även erbjuda arbetsledare på plats åt dig när din egen projektorganisation inte hinner med.

Produktion husgrunder

Från markarbete till färdig husgrund

Vid byggprojekt kan vi både förbereda marken och producera själva husgrunden. Vi utför bl a:

• Gjutning av betongplatta
• Krypgrund
• Källargrund
• Plintgrund
• Grund för suterränghus
• Pålning av husgrund